Filmsko umetnost je mogoče rešiti: Gorica bo obvarovala svoje kinematografe

Združenje Palazzo del Cinema – Hiša Filma je ob finančni podpori Dežele Furlanije – Julijske krajine ter koordinaciji Občine Gorica in medregijske zveze AGIS odkupilo kinematograf Kinemax, edini kino, ki še obratuje v mestu. Namen pobude je zaščita kinematografskega sektorja za zagotovitev prihodnosti ene najpomembnejših kulturnih dediščin v goriški pokrajini. Občina Gorica skupaj z združenjem AGIS vstopa med člane združenja Palazzo del Cinema – Hiša Filma, ki se pripravlja na preoblikovanje v fundacijo v pričakovanju leta 2025, ko bosta Nova Gorica in Gorica prva čezmejna evropska prestolnica kulture.

Pobuda, ki bo nedvomno utrla pot številnim drugim, je prvič združila javne ustanove, združenja iz sektorja in zasebna podjetja s skupnim ciljem: preprečiti propad kinematografije na krajevni ravni. Dežela Furlanija – Julijska krajina, Občina Gorica, medregijska zveza Agis (ki povezuje Furlanijo – Julijsko krajino, Trentinsko – Zgornje Poadižje in Benečijo) in družba Transmedia s.r.l. so združile moči, da bi rešile goriške dvorane Kinemax – edine, ki še obratujejo v mestu in so jih močno prizadele razmere med pandemijo in po pandemiji, ki so, kot je znano, povzročile krizo v vsem filmskem sektorju.

Da bi zaščitili eno najpomembnejših kulturnih dediščin goriške pokrajine, bo kino zdaj prešel pod okrilje združenja Palazzo del Cinema – Hiša filma, ki so ga leta 2007 ustanovili društva, institucije in posamezniki s področja filma in ki se nahaja v Dvoru Darko Bratina na Travniku v Gorici, kjer delujejo še druge s filmom povezane ustanove, med katerimi je tudi mediateka »Ugo Casiraghi«. Vsaka od izmed teh ustanov se ukvarja z različnimi vidiki sedme umetnosti, kot so uporaba kinodvoran, izposoja avdiovizualnega gradiva, ohranjanje filmskih del z območja, didaktika, ustvarjanje scenarijev, produkcija in distribucija.

Nakup je omogočil prispevek v višini milijon in sto petdeset tisoč evrov, ki ga je Dežela Furlanija – Julijska krajina prek Občine Gorica namenila združenju Palazzo del Cinema – Hiša filma zaradi zanimanja deželne odbornice za kulturo in šport Tiziane Gibelli in njenega osebja ter pod vodstvom predsednika združenja Giuseppeja Longa in predsednika zveze Agis Franca Ossa Noserja.

»Po podatkih, ki jih je pred pandemijo objavil časnik Il Sole 24 Ore – navaja deželna odbornica za kulturo – je bila Gorica, sorazmerno s številom prebivalk in prebivalcev, prvo mesto v Italiji po obiskanosti kinodvoran. To je nedvomno pomenljiv podatek, toda nanj so nazadnje bistveno vplivale neizbežne težave edinega še delujočega kina v Gorici. Te težave pa so se povečale po omejitvah, ki so postale potrebne pri spopadanju s pandemijo COVID-19. Deželna uprava se je zato odločila ukrepati in je združenju Palazzo del Cinema – Hiša filma namenila milijon in sto petdeset tisoč evrov za nakup Kinemaxa. Ukrep ni samo omogočil preživetja stvarnosti, ki je za Gorico že več kot sto let pomembna stalnica, pač pa je tudi strateškega pomena za kulturni dogodek GO!2025.«

»Zahvaljujem se Deželi in zlasti odbornici Gibelli za izkazano tankočutnost in za zapolnitev vrzeli pri obravnavanju drugih goriških občin. – je dejal goriški župan Rodolfo ZibernaNe gre namreč samo za kinematograf, temveč za pomembno zbirališče in mesto kulturnega ustvarjanja, ki je bistven tudi zaradi čezmejne vloge, ki za evropsko prestolnico kulture ni cilj, temveč postojanka.«

»Ta dosežek – poudarja Franco Oss Noser, predsednik medregijske zveze Agis – nazorno kaže, kako je mogoče z izvajanjem aktivnih politik pridobiti izjemne koristi za civilno in kulturno življenje skupnosti, ki želi biti sodobna. Ne gre spregledati ali podcenjevati tudi gospodarskega pomena ustanov, ki delujejo na področju zabave, ki jih je treba v vseh pogledih obravnavati kot podjetja, saj ne nazadnje prinašajo dodano vrednost območju, kjer delujejo. Zato je zveza AGIS vedno pozorna in pripravljena ne le ukrepati, ampak tudi pozvati javne uprave na vseh ravneh, da bodo upoštevale ta vidik, ki je prav tako pomemben, kot so avtoceste, hitri vlaki ali oskrba z energijo.«

Združenje Palazzo del Cinema – Hiša filma šteje med svoje ustanovne člane kulturno društvo »Sergio Amidei«, Univerzo v Vidmu – Dams Gorizia, društvo »Kinoatelje«, Deželo Furlanijo – Julijsko krajino, ki je nadomestila Goriško pokrajino, podjetje Transmedia s.r.l. ter družbi Arch production s.r.l. in Transmedia production. Nedavno sta se med člane vključili tudi Občina Gorica in medregijska zveza Agis. Podjetje Transmedia s.r.l. bo ohranilo operativno vlogo pri upravljanju kinematografskega programa.

Kino se nahaja v zgodovinski stavbi iz 19. stoletja, nekdanji orožarni avstrijske vojske, zgrajeni leta 1922 za varietejske predstave. Od leta 1930 so jo uporabljali tudi kot kino, ki je pozneje prevzelo ime Cinema Vittoria. Njegovo redno delovanje je bilo prekinjeno šele med drugo svetovno vojno in se je obnovilo ob koncu vojne. Oktobra 1991 je podjetje Transmedia s.r.l. prevzelo upravljanje kinematografa in na željo predsednika Borisa Perica stavbo tudi odkupilo, celotni prostor pa sčasoma preuredilo z obsežnimi naložbami in tako mestu zagotovilo funkcionalen multipleks v koraku s časom. Leta 2003 so kino preimenovali v Kinemax Gorizia.

Boris Peric, predsednik podjetja Transmedia s.r.l., je posebno ponosen na izid: »Ta dogodek pomeni priznanje, ki ga je javna uprava izkazala o kulturni vrednosti tridesetletnega dela, ki ga je naše zasebno podjetje opravilo za Gorico. Z lastnimi sredstvi smo želeli obvarovati kulturno in kinematografsko središče v jedru mesta. To je tudi vrhunec neutrudnega potovanja, ki se je porodilo iz naše želje po ustvarjanju podjetniške dejavnosti, ki bi vključevala tudi kulturno vizijo. V preteklih letih smo vlagali, da bi oživili vizijo in projekt, ki sta se spremenila v izjemno sestavljeno resničnost, ki jo danes predstavlja Hiša filma.«

Lastništvo stavbe bo ob sodelovanju javnosti, ki zagotavlja njeno neodtujljivost in jo varuje pred morebitno spremembo namembnosti, omogočilo, da bodo dvorane Kinemaxa še naprej ponujale pomembne dejavnosti italijansko-slovenski skupnosti, pa tudi razne pobude v podporo medkulturnemu dialogu. Kinematografsko stičišče celotnega območje Gorice, Nove Gorice in Šempetra pri Gorici bo tako postalo skupni imenovalec mesta, ki bo z Novo Gorico leta 2025 prva čezmejna evropska prestolnica kulture.