Ugo Pilato (1911-1982) se je rodil na Siciliji in se v Gorico preselil z družino po prvi svetovni vojni. Po poklicu je bil osnovnošolski učitelj, ena od njegovih strasti pa je bila, poleg poezije, tudi ljubiteljski film, kateremu se je približal v petdesetih letih. V tistem času je s prijateljema Aldom Geottijem in Giorgiom Osbatom, ki sta se tako kot on navduševala nad ljubiteljskim filmom, ustanovil podjetje za proizvodnjo filmov »La Caravella Film«.

Biografija Uga Pilata
Ugo Pilato PDF<<

Del Pilatove filmske dediščine je njegova družina podarila goriški mediateki »Mediateca.GO Ugo Casiraghi«.

Sklad sestavlja 42 filmov na 8 mm traku, 2 filma na 16 mm traku, 11 magnetnih trakov, 9 filmskih trakov (poučni filmi s fiksnimi kadri) in nekaj kosov tehnične opreme.

Vse gradivo so, v sodelovanju z restavratorskim laboratorijem »La Camera Ottica« Univerze v Vidmu, popisali, katalogizirali in shranili udeleženci tečaja strokovnega izpopolnjevanja s področja »Tehnik urejanja, upravljanja in vrednotenja avdiovizualnega gradiva«, ki ga je v letih 2010 in 2011 organiziral Državni zavod za strokovno usposabljanje v Gorici, financirala pa Dežela Furlanija – Julijska krajina in Evropski socialni sklad.

VREDNOTENJE DEDIŠČINE

Udeleženci tečaja izpopolnjevanja s področja »Tehnik urejanja, upravljanja in vrednotenja avdiovizualnega gradiva« so imeli priložnost ustvarjalno zasnovati ponovno uporabo avdiovizualnih gradiv v okviru kulturnih, in znanstvenih projektov ter projektov za družbeno korist. V ta okvir se umešča projekt ohranjanja in vrednotenja sklada Uga Pilata, pod okrilje katerega spada ustvarjalna delavnica za otroke »La Volpe, la tartaruga e…«.

Otroci so na podlagi posameznih fotogramov treh filmskih trakov (Il cavallo ignorante – Nevedni konj, Il flauto magico – Čarobna flavta in La volpe e l’aquila – Lisica in orel) ustvarjali nove zgodbe, ki so jih nato razstavili v mediateki Mediateca.GO.

Projekt vrednotenja dediščine je bil predstavljen na XXX. Mednarodnem festivalu »Sergio Amidei« za najboljši scenarij v sekciji za otroke »Amidei Kids«.