AKTIVNOSTI MEDIATEK FJK


Rasti z branjem
Rasti z branjem je projekt za vzgajanje mladih bralcev, Damatrà onlus, ki spodbuja skupno branje in pripovedovanje v krogu družine, v šoli in zunaj šole, zlasti ko otroci odraščajo in se podajo na zahtevno pot, ki vodi do samostojnega branja.
Socialno zadružno podjetje Damatrà onlus že leta vključuje deželni sistem mediatek Furlanije – Julijske krajine na področju kinematografije.
Mediateke sodelujejo z zadrugo kot svetovalke pri pripravi specializiranih filmov, da bi ustvarili povezavo med pisano besedo – »alternativen« način za spodbujanje branja preko gibajočih se slik.
Mediateke sodelujejo tudi pri projektu usposabljanja za učitelje osnovnih šol PerLaLettura, ki poteka v okviru programa za spodbujanje branja LeggiAMO 0/18, ki ga promovira Dežela Furlanija – Julijska krajina.

Mediatecambiente.it
Deželni sistem mediatek Furlanije– Julijske krajine že leta sodeluje z Deželnim laboratorijem za okoljsko izobraževanje La REA Deželne agencije za varstvo okolja Furlanije – Julijske krajine (ARPA FVG) pri izvedbi projektov okoljske vzgoje s pomočjo avdiovizualnih sredstev.
Eden od ključnih rezultatov tega sodelovanja je vzpostavitev spletnega prostora mediatecambiente.it, kjer so zbrana vsa dela, ki so nastala v okviru tega sodelovanja, povezana s posebnimi vsebinami za učence, učitelje in filmske ustvarjalce ter z arhivom izbranih filmov, ki so na voljo v mediatekah v Furlaniji – Julijski krajini.
Mediateke v prvi vrsti promovirajo delavnice avdiovizualne produkcije o posebnih okoljskih vprašanjih z vključevanjem strokovnjakov ter sodelujejo na Tednu izobraževanja o trajnostnem razvoju in ustvarjajo pobude za ozaveščanje državljanov o težavah planeta in človeštva.

Usklajevanje dejavnosti za preprečevanje in premagovanje ustrahovanja in kibernetskega ustrahovanja
Od septembra 2016 je deželni sistem mediatek Furlanije – Julijske krajine eden od podpisnikov sporazuma, poimenovanega »Usklajevanje dejavnosti za preprečevanje in premagovanje ustrahovanja in kibernetskega ustrahovanja«, ki ga promovira deželni varuh človekovih pravic.
V skladu s smernicami sporazuma si mediateke v deželi prizadevajo za organizacijo in izvedbo dejavnosti in dogodkov za spodbujanje kulture premagovanja in preprečevanja ustrahovanja in kibernetskega ustrahovanja, ki so namenjeni tako otrokom kot odraslim.
Med najodmevnejšimi dejavnostmi je izdelava filmografije, ki omogoča lažje razumevanje in analizo tega pojava, poleg tega pa tudi obogati katalog DVD plošč vsake mediateke s posebno sekcijo, ki se ponaša z naslovi nacionalne in mednarodne produkcije, ter sestava učnih listov, ki spremljajo ogled ter spodbujajo razčlenitev vsebin in razmislek o njih. Te dejavnosti dopolnjujeta organizacija in pomoč pri promociji projekcij z uvodnim nagovorom in pojasnili strokovnjakov.