1. oktobra 1955 je Giorgio Osbat (kot solastnik) pri Goriški trgovinski, industrijski in kmetijski zbornici registriral podjetje za proizvodnjo filmov »Società di produzioni cinematografiche ‘La Caravella Film’ di Osbat & Geotti« (vpis v poslovni register št. 24157). Kot je razvidno, je bil drugi solastnik podjetja Aldo Geotti.

Biografija Alda Geottija
Aldo Geotti PDF<<
Dejavnost družbe je bila proizvodnja dokumentarnih filmov, didaktičnih in kulturnih kratkih filmov, didaktičnih filmov, filmskih trakov (poučni filmi s fiksnimi kadri), pa tudi izdelava projektorjev in diapozitivov.

Prvi sedež podjetja je bil v ulici XXIV Maggio 17 (v stanovanju Giorgia Osbata). Kasneje je podjetje svoj sedež preselilo v ulico Duse 26.

Tretji družbenik je bil Ugo Pilato, ki kot javni uslužbenec ni smel opravljati nobenih samostojnih del za svoj ali tuj račun in zato ni uradno nastopal v podjetju, vendar pa je tesno sodeloval z Geottijem in Osbatom.

Podjetje »La Caravella Film« je prenehalo poslovati 1. januarja 1961.

  1. marca 1961 je Giorgio Osbat, direktor podjetja »La Caravella Film«, na goriški policijski upravi vrnil licenco, da bi v ulici XXXIV maggio 17 v Gorici vodil oglaševalsko agencijo z dokumentarnimi in kratkimi filmi.

Filme, ki jih je ustvarilo podjetje »La Caravella Film«, so dediči ustanoviteljev podarili združenju Hiša Filma. Vse posnetke so v laboratoriju »La Camera Ottica« Univerze v Vidmu (DAMS Gorizia) tehnično obnovili in digitalizirali.

Za raziskave o podjetju »La Caravella Film« sta zaslužna Giuseppe Fidotta in David Battista.
Biografiji Giorgia Osbata in Uga Pilata sta na voljo na straneh o njuni arhivski dediščini.