Od 12. decembra 2011 deluje katalog Deželne mreže mediatek Furlanije Julijske krajine. V njem so zbrani podatki o avdiovizualnem in knjižnem gradivu, ki ga hranijo Mediateca di Pordenone, La Cappella Underground, Centro Espressioni Cinematografiche in Mediateca.GO “Ugo Casiraghi”.


Od leta 2007 Deželna mreža mediatek Furlanije Julijske krajine sodeluje z LaREA (Deželni laboratorij za okoljsko izobraževanje)-ARPA, pri uresničevanju projektov izobraževanja o trajnostnem razvoju skozi avdiovizualnih sredstev.

Vsako leto so organizirani filmski pregledi, dogodki in avdiovizualne delavnice za šole. Zagotovljena je stalna raziskava in posodabljanje filmskih novosti glede okoljskih vprašanj.

Rezultat tega sodelovanja je viden na spletni strani Mediatecambiente, prostor, ki zbira projekte, eksperimente in inovacije v zvezi z okoljsko vzgojo skozi avdiovizualnih sredstev.

Med mnogimi pobudami Mediatecambiente ponuja okoljevarstveni katalog, ki zbira avdiovizualna in tiskana gradiva o teh temah, prisotna v mediatekah iz Gorice, Vidma, Trsta in Pordenoneta.


Za raziskovanje knjižničarskega gradiva iz fonda Ugo Casiraghi posvetujte BiblioEst, edinstveni in integrirani katalog dokumentov mrež knjižnic v FJK, ki vključuje Državno Posoško Knjižnico.