KRATKI FILMI PRVIH RAZREDOV ŠOLE "G.I. ASCOLI"


Save the planet


Kratki film “Save the planet” je bil ustvarjen s tehniko cut-out animacije, ki vključuje kreacijo 2D likov, predmetov in ozadij z uporabo materialov kot so papir, karton ali blago. Fotografirani prizori z majhnimi premiki dajejo vtis gibanja.
Obravnavana tema je okolje, zlasti krčenje gozdov, ogrožene vrste in onesnaževanje.

Ustvaril ga je razred 1A šole “G.I. Ascoli”.

Respiri. Quattro racconti da un pianeta in crisi


Štiri zgodbe z okoljsko tematiko:
1. Dvig morske gladine in selitve
2. Potrošništvo
3. Recikliranje materialov
4. Krčenje gozdov

Kratki film “Respiri. Quattro racconti da un pianeta in crisi” je bil ustvarjen s tehniko cut-out animacije, ki vključuje kreacijo 2D likov, predmetov in ozadij z uporabo materialov kot so papir, karton ali blago. Fotografirani prizori z majhnimi premiki dajejo vtis gibanja.

Ustvaril ga je razred 1B šole “G.I. Ascoli”.

Mare piccolo. La storia dell’inquinamento scoperta nella fontana della piazza


Kratki film “Mare piccolo. La storia dell’inquinamento scoperta nella fontana della piazza” je bil ustvarjen s tehniko cut-out animacije, ki vključuje kreacijo 2D likov, predmetov in ozadij z uporabo materialov kot so papir, karton ali blago. Fotografirani prizori z majhnimi premiki dajejo vtis gibanja.
Obravnavana tema je okolje, zlasti onesnaževanje vode.

Ustvaril ga je razred 1C šole “G.I. Ascoli”.

Una pianta speciale


Kratki film “Una pianta speciale” je bil ustvarjen s tehniko cut-out animacije, ki vključuje kreacijo 2D likov, predmetov in ozadij z uporabo materialov kot so papir, karton ali blago. Fotografirani prizori z majhnimi premiki dajejo vtis gibanja.
Obravnavana tema je okolje, zlasti krčenje gozdov.

Ustvaril ga je razred 1E šole “G.I. Ascoli”.