Olivia Averso Pellis, fotografinja in kinoamaterka iz Gorice je na filmski trak dokumentirala pomembne trenutke ljudskih običajev Furlanije Julijske krajine, z začetkom 70′ let. Skoraj dvajset let je sodelovala z znanstvenicama Andreino Nicoloso Ciceri in Novello Cantarutti, zaradi česar so nastale številne fotografije in filmski posnetki s prizori ljudskih običajev ter diapozitivi s potovanj.

Biografija Olivie Averso Pellis
BiografijaPellis<<

Olivia Averso Pellis je sklenila, da bo svojo dragoceno zbirko (le-ta zajema poleg fotografskega in filmskega materijala tudi del tehnične opreme) donirala združenju Palazzo del Cinema – Hiša filma z namenom, da se zbirka zapisov ohrani in z digitalno obdelavo spravi v tako obliko, da bo dostopna širšemu krogu gledalcev.


Kinematografski Fond Pellis zajema približno 300 arhivskih enot, kar vključuje filme in magnetne trakove s posnetki v živo. V zgoraj omenjeno skupino spadajo tudi fotografije in diapozitivi (pribl. 40.000), knjižnica Olivie Averso Pellis, kjer najdemo njene osebne zapise objavljene v različnih revijah s podatki o lokalni zgodovini in številne tehnične pripomočke (kamere, fotografske aparate, audio snemalne naprave, montažne mize, idr.).

Leta 2014 je stekel projekt popisa inventarja in katalogizacije materijala, obenem pa tudi ohranitev in digitalizacija filskega materijala in zvočnih trakov.


Projekt podpira Fundacija Cassa di Risparmio iz Gorice, ki se pri svojem delu posvetuje s strokovnjaki laboratorja “La Camera Ottica” (DAMS Gorica).

V nadaljevanju je podrobno predstavljeno analitično delo fonda Olivie Averso Pellis.

– Fotografski materijal “Civiltà materiale” in “Feste tradizionali”: fotografski materijal sestavlja več kot 12.000 fotografij, razdeljenih na dve makro kategoriji imenovani “Civiltà materiale” in “Feste tradizionali”. Odločili so se, da bodo delo arhivacije nadaljevali na način Olivije Averso Pellis, kjer bo uporabljen originalen način beleženja gospe Pellis, tak kot ga je uporabljala ekom svoje kinoamaterske in fotografske kariere. Materijal ni organiziran kronološko, pač pa tematsko; npr. rdeča nit je koledar tradicionalnih praznikov v Furlaniji Julijski krajini.

PDF >>Civiltà materiale<< (v italijanščini)

PDF >>Feste tradizionali<< (v italijanščini)


– Film, magnetni trakovi in fonografski diski: skupno je v tej kategoriji približno 300 zapisov, ki vsebujejo predvsem posneke goriških javnih manifestacij (Folklorne parade organizirane s strani Pro Loco, športne igre, cerimonije, idr.) ali prazniki in ljudske šege in navade Furlanije Julijske krajine. Vsi filmi in/ali posnetki so dela Olivie Averso Pellis.
PDF >>Film Pellis<< (v italijanščini)


– Foto kinematografski pripomočki: najdemo 59 kosov. Tehnični materijal vsebuje dragoceno opremo, ki jo je kinoamaterka uporabljala za realizacijo svojih projektov.

PDF >>Materiale Tecnico<< (v italijanščini)


– Fotografski materijal “Viaggi di studio”: ta del zajema predvsem diapozitive (2456 kosov) in prikazuje študijska potovanja, ki jih je napravila Olivia Averso Pellis v času od leta 90′ do 2000: Potovanja so bila dobro premišljena in pripravljena na osnovi predhodnjih študij, vendar pa so na koncu prevladali predvsem motivi, ki so bili ljubi najbolj avtorici sami.

PDF >>Viaggi di Studio<< (v italijanščini)


– Publikacije in tisk Olivie Averso Pellis: knjižnica z zapisi Olivie Averso Pellis objavljene v lokalnih zgodovinskih revijah Ce Fastu?Sot la NapeBorc San Roc.
PDF >>Biblioteca<< (v italijanščini)