Just moving: images, people, ideas - immagini, persone e idee in movimento


JUST MOVING: IMAGES, PEOPLE, IDEAS – PODOBE, LJUDJE IN IDEJE V GIBANJU

Potovati pomeni srečati drugega, spoznati svet in vrniti se domov bogatejši.
Projekt “Just moving: images, people, ideas – Podobe, ljudje in ideje v gibanju” je eno potovanje, ki ponuja mladim nov pogled na svet s pomočjo oči Sedme umetnosti.
Projekt spada med zmagovalci natečaja “Il Cinema e l’Audiovisivo a scuola – Progetti di rilevanza territoriale”, ki sta ga finansirala Ministrstvo za Izobraževanje in Ministrstvo Kulture.
Rodi se iz združitve treh društev: Palazzo del Cinema – Hiša filma, Kinoateljeja in Younga For Funa; skupni cilj je podati mladim premik sveta preko premika fotografij in preko novih zornik kotov na profesionalnem, jezikovnem in kulturnem nivoju.
Smisel je torej sprožiti zanimanje za kinematografijo, zlasti pa formirati kompetentne gledalce in promovirati ustvarjalni pristop do tehničnih naprav.

Združenje Palazzo del Cinema – Hiša filma je predlagalo serijo laboratorijev za dijake goriške višje šole “G.I. Ascoli” z izbrano glavno temo potovanja. S pomočjo teh so lahko spoznali poklice kinematografije: animatorja, monterja in fotografskega direktorja.

Prvi razredi so se približali animaciji z ogledom nekaterih kratkometražnih filmov z ambientalno glavno tematiko s sodelovanjem društva Viva Comix v sklopu projekcij v Kinemaxu v Gorici. Kasneje so med lekcijo poglobili tematiko stop-motiona in s tem si dali možnost ustvaritve enega izdelka sami.

Drugi razredi so pa raziskovali vlogo monterja. S pridobljenimi kompetencami so lahko tudi oni ustvarili lasten projekt. Posneli so spot, ki je celo prekoračil mejo, saj so obiskovali italijanske in slovenske teritorije z zavestjo izbranih Glavnih mest 2025: Gorica in Nova Gorica.

Tretji razredi so se še soočili s perspektivo fotografskega direktorja in s hebrejsko zgodovino v Gorici v sklopu istega izleta. Fotografirali so trenutke med obiski in potem izbrali najbolj sugestivne fotografije za razglednice, ki bi iz njihovega zornega kota pripovedovale zgodovino. Na Dan spomina so si ogledali film “Anna Frank e il diario segreto” iz leza 2021 od Ari Folman in prisluhnili posegu profesorja Tristana Mattaja, ki jim je posredoval spomin Shoah.

____

Vodja projekta: Združenje Palazzo del Cinema – Hiša filma
Partnerja: Kinoatelje, Young For Fun

Pobuda, izvedena v okviru Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola , ki sta jo spodbujala MiC in MIM.