Salezijanci so prispeli v Gorico 15. oktobra 1895 in v ulici Riva Piazzutta 112, na vogalu z ulico Orzoni, ustanovili svoj zavod-internat, posvečen svetemu Alojziju, leta 1904 pa so se preselili na novi sedež v ulici Don Bosco 48. Leta 2015 je bila zgradba v ulici Don Bosco prodana zasebniku.

Po nalogu gospoda Claudia Rossinija so 8-mm in S8 filmske trakove, na katere so v 80. letih posneli prostočasne dejavnosti zavoda (pohodi prijateljstva, tabori, prireditve itd.), podarili združenju Hiša filma – Palazzo del Cinema, da bi jih tam postopoma obnovili in digitalizirali ter jih predvajali goriškemu občinstvu.

Ti filmi, ki nimajo umetniške vrednosti, pričajo o salezijanskem vzgojnem sistemu za »vzgojo dobrih kristjanov in poštenih občanov«.

V okviru svoje dejavnosti v Gorici so salezijanci »prinesli svoje pedagoške izkušnje in brezpogojno poslanstvo služenju mladim. Mnogi od njih so že zavzeli prestižne položaje na področju kulture, se izkazali v državljanski in politični angažiranosti ter v krščanskem življenju«.

Na posnetkih, ki so danes del sklada Salezijanskega zavoda sv. Alojzija, si je mogoče ogledati različne izdaje pohodov prijateljstva ter zimske in poletne tabore, ki so jih prirejale različne organizacije, povezane z zavodom s. Alojzija.

V publikaciji o stoletju delovanja salezijanske skupnosti v Gorici so omenjene naslednje prireditve: »T.G.S.« (Socialni mladinski turizem), »Gruppo Sportivo Salesiano San Luigi« (Salezijansko športno društvo sv. Alojzija),  »Associazioni Volontarie di don Bosco« (Prostovoljna društva Don Boska), »Associazione Genitori delle Scuole Cattoliche« (A.G.E.S.C. – Združenje staršev dijakov katoliških šol). Ta združenja med šolskim letom prirejajo številne kulturne in športne prireditve, ki vključujejo vse občane, nekatere pa pritegnejo tudi državljane Jugoslavije.

Med te spada, na primer, »Pohod prijateljstva«, ki se ga udeleži na tisoče mladih iz Italije (tudi iz drugih pokrajin) in Jugoslavije. Tri do štiri tisoč jih prečka državno mejo brez potnega lista in se jih zbere na dvorišču zavoda sv. Alojzija, kjer vsi prejmejo špagete po bolonjsko, sendviče in pijačo. Z udeležbo županov Gorice in Nove Gorice, T.G.S. prireja tudi netekmovalno kolesarsko prireditev »Kolesarjenje prijateljstva« (»Pedalando in Amicizia«), ki poteka po glavnih ulicah Gorice in bližnje Nove Gorice, pri tem pa udeleženci s kolesi prav tako prečkajo državno mejo brez vsakršne kontrole. Na ta način si zavod prizadeva za vzpostavljanje in širjenje dobrih odnosov z bližnjo Slovenijo.

Na koncu vsakega šolskega leta priredijo izlet, dejavnosti pa ne zmanjka niti med poletnimi počitnicami.

Najprej poteka šola v naravi v prijetnem domu v čudoviti dolini Valvisdende (S. Stefano di Cadore), obdanem z neokrnjenimi gozdovi in mogočnimi gorami, kjer vlada popolna tišina.

Zatem pa se otroci udeležijo poletnega tabora na morju v kampu v Bibbionu ali Lignanu. Tudi tukaj mladi preživljajo čas prijetno in razumno, pri tem pa se učijo prilagajanja, ustvarjalnosti in občutka za socializacijo. Med božičnimi počitnicami poteka zimska šola v naravi v Mezzanu (S. Martino di Castrozza), v eni najlepših zimskih kulis, ne da bi se morali otroci pri tem odreči učenju. Na ta način mladi krepijo telo s športnimi dejavnostmi na gorskem zraku, obenem pa gojijo prijateljstvo s sobivanjem in v stiku z veliko ljudmi«.