Mediateca.GO “Ugo Casiraghi” – goriška pokrajinska mediateka v Gorici je center, ki je namenjen širjenju kinematografske kulture na goriškem.

Ustanova podpira projekte in raziskave, obenem pa skrbi za nabavo in arhiviranje originalov, ki pripadajo lokalni, regionalni, narodni in mednarodni audiovizualni dediščini.

Od ustanovitve dalje je mediateka pridobila številne dragocene arhivske in knjižnične fonde: knjžnico in fotografski arhiv Ugo Casiraghi, dokumentacijo, filmske trakove in fotografije Olivie Averso Pellis, filmske trakove Giorgia Osbat in Caravella Film in knjižnico Darka Bratine vse z možnostjo izposoje članom mediateke.

Fondacija Cassa di Risparmio iz Gorice je nudila pomoč in podporo študiju, ohranitvi, restavraciji in valorizaciji fondov Ugo Casiraghi, Giorgio Osbat in Olivia Averso Pellis.