Aprila 2009 je Margherita Verzegnassi, edina dedinja filmskega kritika Uga Casiraghija, podarila Državni posoški knjižnici celotno knjižnico in arhiv Uga Casiraghija.
V skladu z dogovori med dedinjo, direktorjem knjižnice in združenjem Hiša filma – Palazzo del Cinema bo gradivo iz sklada Casiraghi po popisu shranjeno v mediateki Mediateca.GO kot prostoru, ki je posvečen širjenju filmske kulture in lahko zagotavlja najvišje standarde digitalizacije, katalogizacije in vrednotenja arhivskega gradiva.
Spomini filmskega kritika Lorenza Pellizzarija, najtesnejšega prijatelja Uga Casiraghija

Za Uga Casiraghija

Sklad Casiraghi, ki je v celoti posvečen filmu, zajema knjižno gradivo, časopise in fotografsko gradivo.
V zadnjih letih si je mediateka Mediateca.GO močno prizadevala za vrednotenje sklada Casiraghi. Do danes so bila pod taktirko filmskega kritika in zgodovinarja Lorenza Pellizzarija objavljena tri posthumna dela Uga Casiraghija, in sicer Naziskino, ebrei ed altri erranti (Torino: Lindau, 2010), Vivement Truffaut! (Torino: Lindau, 2011) in Storie dell’altro cinema (Torino: Lindau, 2012). Na podlagi teh del so v okviru zadnjih treh izdaj Mednarodnega festivala »Sergio Amidei« za najboljši scenarij nastali trije filmi.
Trenutno so v teku različni projekti: pregled časopisov, kot sta Unità in Panorama, z namenom iskanja in zbiranja člankov o kritiku; katalogizacija fotografskega gradiva, ki v večini sestoji iz pozitivov, ki so bili posneti na filmskih prizoriščih (scenske fotografije oziroma fotografije s prizorišč) in so shranjeni v ovojnicah in škatlah, ki jih je sam Casiraghi razdelil po različnih temah; sestava četrtega dela v uredništvu Lorenza Pellizzarija, s članki, ki jih je kritik objavil v mesečniku »Il Calendario del Popolo«.
V goriški mediateki Mediateca.GO je na voljo celotna knjižna in fotografska dediščina kritika ter dobršen del filmskih časopisov, ki so bili nekdaj v njegovi lasti.
Vrednotenje Sklada Uga Casiraghija je bilo mogoče zahvaljujoč finančnemu prispevku Fundacije goriške hranilnice.

V nadaljevanju sledi delna analiza fotografskega gradiva.
Vpogled v Sklad Uga Casiraghija je mogoč na kraju samem izključno za študijske in/ali raziskovalne namene.
Knjige in časopise, ki so del sklada, je mogoče poiskati v katalogu BiblioEst, kjer je popisana vsa dediščina Posoške državne knjižnice. V nadaljevanju je objavljen seznam časopisov, ki so na voljo v mediateki Mediateca.GO, s pripadajočo inventarno številko.