Odstavki 125-129 člena 1 zakona št. 124 z dne 4. avgusta 2017

Izpolnjevanje obveznosti o preglednosti in reklami glede na ekonomske odnose z javno upravo ali drugimi javnimi subjekti.

>> 2018_JU

>> 2019_JU

>> 2020_JU

>> 2021_JU

>> 2022_JU

>> 2023_JU

Objava po drugem odstavku člena 14 zakonskega odloka št. 117 z dne 3. julija 2017

Izpolnjevanje obveznosti objave plačil in honorarjev, ki jih organizacije tretjega sektorja izplačajo članom upravnih in nadzornih organov, upraviteljem in njihovim sodelavcem.

>> 2018_Honorar

>> 2019_Honorar

>> 2020_Honorar

>> 2021_Honorar

>> 2023_Honorar