PRIHAJA MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

Od decembra mediateka ponuja novo storitev vsem uporabnikom: medknjižnična izposoja in dostava dokumentov.

Sledi pravilnik:

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

Če uporabnik, prijavljen v naši knjižnici, potrebuje gradivo, ki obravnava kinematografske, avdiovizualne in/ali fotografske vsebine, slednje pa ni na voljo v okoliških knjižnicah, mu ga lahko zaposleni v knjižnici Mediateca.GO »Ugo Casiraghi« zlahka priskrbijo.

Medknjižnična izposoja ne zajema avdiovizualnega gradiva (DVD-jev, Blu-ray diskov …).

Izposoja je običajno brezplačna, nekatere knjižnice pa za storitev zaračunajo stroške. Uporabnik bo o tem pravočasno obveščen.

Navodila za uporabnike

Prošnje za prejem gradiva sprejemamo le po elektronski pošti (info@mediateca.go.it). Uporabniki morajo v prošnji navesti naslednje podatke:
• osebne podatke, svoj kontakt in številko knjižnične izkaznice
ter
• podatke o knjigi, ki jo želijo prejeti (avtorja, naslov, založbo, leto izdaje).

Uporabniki si lahko izposodijo največ tri knjige naenkrat, pri čemer rok izposoje določi knjižničar.

Če uporabnik naslovi prošnjo na knjižnice, ki ne nudijo brezplačne izposoje, mora sam poravnati poštnino.

Če njegovi prošnji ni mogoče ugoditi, bo uporabnik o tem obveščen po elektronski pošti.

Zaposleni v knjižnici bodo uporabnika obvestili, ko bo naročeno gradivo na voljo. Gradivo lahko prevzame največ sedem dni po prejemu obvestila. Rok izposoje velja od prispetja gradiva v knjižnico.

Po poteku roka izposoje knjižnica vrne gradivo tudi v primeru, da ga uporabnik ni prevzel, pri čemer mora slednji vsekakor poravnati morebitne stroške.

Uporabnik lahko prošnjo za izposojo prekliče kadarkoli. Če je ob preklicu knjižnica uporabniku že poslala naročeno gradivo, mora slednji poravnati morebitno poštnino.

Uporabnik mora spoštovati pogoje izposoje in je osebno odgovoren v primeru izgube ali poškodbe izposojenega gradiva.

Uporabnik mora gradivo vrniti v predvidenem roku. Če uporabnik ne upošteva predvidenih rokov, za določen čas ne bo mogel koristiti storitev, ki jih ponuja mediateka.

Navodila za knjižnice / mediateke

Dokumentarno gradivo, hranjeno v knjižnici Mediateca.GO »Ugo Casiraghi«, je na voljo vsem italijanskim knjižnicam / mediatekam.
Izposoja gradiva je brezplačna za vse knjižnice, ki tudi same nudijo brezplačno izposojo.

Rok izposoje je 30 dni od prispetja gradiva v knjižnico. Če gradivo ni bilo rezervirano, lahko rok izposoje podaljšate še za 15 dni.

Knjižnica, ki je zaprosila za gradivo, prevzema vso odgovornost zanj. Če izgubi ali vrne poškodovano gradivo, bo morala nabaviti novo.

Naročeno gradivo bo dostavljeno po pošti kot priporočena pošiljka. Na enak način bomo gradivo vrnili.
Prošnje za prejem gradiva sprejemamo le po elektronski pošti (info@mediateca.go.it).
Če želite prejeti gradivo iz Casiraghijevega sklada, se obrnite na Goriško državno knjižnico: bs-ison.prestitointerbibliotecario@beniculturali.it

DOSTAVA DOKUMENTOV

Knjižnica zagotavlja dostavo gradiva, ki je v njeni lasti. Uporabniki lahko zaprosijo za dostavo celotne publikacije ali za del le-te (npr. za članek iz periodičnih publikacij, esej, poglavje iz knjige ali prispevek v zborniku).

Storitev je namenjena italijanskim knjižnicam in uporabnikom, ki so prijavljeni v Deželni sistem mediatek Furlanije Julijske krajine.

Če nek članek oz. esej ni na voljo v knjižnicah v deželi FJK, ga bo uporabnik prejel v elektronski obliki.

Dostava dokumentov poteka v skladu z veljavno zakonodajo o avtorskih pravicah (do 15 % posamezne knjige oz. periodične publikacije). Dokumenti so na voljo izključno za študijske in raziskovalne namene ter so za osebno uporabo.

Dostava poteka izključno v elektronski obliki, in sicer po elektronski pošti.

Vaše prošnje bomo obravnavali v najkrajšem možnem času.

Storitev ni na voljo za profitne osebe in organizacije.

Glede na posebnost naše ustanove bomo sprejemali samo prošnje za dokumente, vezane na kinematografijo ter avdiovizualno in fotografsko gradivo.

Navodila za uporabnike

Prošnje za prejem gradiva sprejemamo le po elektronski pošti (info@mediateca.go.it). Uporabniki morajo v prošnji navesti naslednje podatke:
• osebne podatke, svoj kontakt in številko knjižnične izkaznice
ter
• podatke o dokumentu, ki ga želijo prejeti v digitalni obliki (avtorja, naslov, založbo, leto izdaje ali naslov članka / številke strani).

Če knjižnica, ki nam posodi gradivo, zahteva povračilo stroškov za skeniranje in pošiljanje, stroške krije uporabnik.

Uporabnik bo po elektronski pošti obveščen, če je gradivo na voljo, nakar bo prejel kopijo naročenega gradiva v digitalni obliki.

Vsak uporabnik lahko zaprosi za dostavo dokumentov največ trikrat na teden.

Navodila za knjižnice / mediateke

Za knjižnice in mediateke je storitev brezplačna, saj je knjižnica Mediateca.GO »Ugo Casiraghi« vključena v sistem medknjižnične izposoje.

Prošnje za prejem gradiva sprejemamo le po elektronski pošti (info@mediateca.go.it). Vsaka prošnja mora vsebovati podatke, ki omogočajo identifikacijo iskane publikacije (avtorja, naslov, založbo, leto izdaje, številke strani, ki jih potrebujemo).

Naročenega gradiva ne pošiljamo v papirnati obliki, po faksu ali priporočeni pošti.


SPOMINI V SUPER8

SPOMINI V SUPER8

HOME MOVIE DAY 2022

Dan posvečen zbiranju družinskih in amaterskih filmov

Mediateka.GO “Ugo Casiraghi”
Hiša filma – Travnik (Gorica)
TOREK, 20. DECEMBRA 2022 – OB 18. URI

Frame trga Sant'Antonio, Gorica. Pustna povorka iz leta 1984.

Možno je, da so v vsaki hiši »skriti« – v podstrešju, v kakšnem prtljažniku, v predalu ali v starem pekaču za piškote – stari filmi v formatih 8mm in Super8 (ali v drugih formatih: 16 mm, 9,5 mm itd.). Ti stari filmi, ki so jih posneli naši starši ali naši
dedi, verjetno ohranjajo spomine našega otroštva.

Če je danes še mogoče vzeti v roke in občudovati stare fotografije se v veliki večini primerov ne moremo več videti v družinskih ali amaterskih filmov brez tveganja, da bi jih za vedno uničili. Tudi lastništvo starega in delujočega projektorja ni dovolj, da se zgodi "čudež": projekcija po toliko letih lahko povzroči zlom filma in izgubo posnetka.

NE MEČITE STRAN VAŠE “FILME”!
PRINESI JIH V MEDIATEKO: POSKRBILI BOMO ZA NJIH!


CINE-KINO

Nova sezona na spored ponovno prinaša svetovne filmske uspešnice s slovenskimi podnapisi, ki sledijo datumom mednarodnih izidov.

Tokrat si bodo obiskovalci goriškega kina Kinemax lahko ogledali tri Disneyjeve filme. Med novembrom in decembrom se bodo zvrstili:
- od 10. novembra dalje: Črni panter: Wakanda za vedno
- od 24. novembra dalje: Čudežni svet (sinhroniziran v slovenščino)
- od 15. decembra dalje: Avatar: Pot vode

V letu 2023 bodo sledili še drugi sveži naslovi svetovne filmske produkcije. Kopije ponujenih filmov s slovenskimi podnapisi ali sinhroniziranih animiranih filmov v Gorici so prav tiste, ki se bodo predvajale tudi v slovenskih kinematografih. Naša ponudba sledi načinu podajanja filmskih vsebin, kot počnejo na Južnem Tirolskem, kjer imajo tamkajšnja manjšina in prebivalci možnost ogleda enakih filmov kot obiskovalci kinodvoran v Avstriji in Nemčiji, in si jih tako ogledati tudi v svojem jeziku.

Projekt CINE-KINO:

Z izbiro zgoraj omenjenih filmov želi projekt povabiti v kino predvsem mlade in družine ter jim ponuditi priložnost, da uživajo ob spremljanju zgodb svojih junakov na velikem platnu. Tovrstna ponudba vsebin je zaživela že marca 2022, v kinu pa pravijo, da jo želijo nadaljevati z namenom, da bi se še bolj povezalo prebivalce Gorice in Nove Gorice ter dokazalo, da je mestno območje, ki ga sestavljata mesti na meji, resnično eno samo.

Projekt, ki ga organizirata Združenje Palazzo del cinema-Hiša filma in Kinemax, sledi ideji Evropske prestolnice 2025 in istočasno želi ponovno oživeti goriško mestno središče.