Eden najpomembnejših projektov Mediateke.GO je posvečen izobraževanju filmske kulture. V vse bolj tehnološki družbi, poznavanje in razumevanje sveta podob prispeva k temu, da postanemo bolj kritični in posledično aktivnejše sodelujemo v kulturnem in družbenem življenju.

Za doseg tega cilja, osebje Mediateke.GO nudi možnost študentov vseh starosti, da lahko stopijo v stik s filmsko kulturo s pomočjo ustvarjalnih delavnic in projekcijo filmov o različnih temah.

Naš cilj je spodbuditi mlade k aktivnemu sodelovanju, skrbno oceno predlaganih vsebin, podpiranju njihovih estetskih raziskav in podajanju njihovih izkušenj.

Didaktika


Didaktični program Mediateke.GO se lahko razvije na te načine:

Dejavnosti za posamezni razred

  • učne delavnice v razredih s filmsko projekcijo v kinodvorani – delavnica se razvije v dveh ločenih fazah: najprej pogovor na določeno temo z učenci v razredu, kjer se razvijejo aktivnosti v skladu z določeno vsebino, vezano na predvajani film. Po delavnici v naslednji učni enoti sledi ogled filma v kinodvorani.
  • kreativne delavnice – 10 do 20-urna delavnica v kateri učenci ustvarijo kratkometražni film; učenci sodelujejo pri vseh fazah izdelave kratkega filma; tako od začetka s predlogom vsebine do končne izdelave.

Dejavnosti za šolo

  • kinematografska predstava – cikel projekcij, ki jih razvijemo tekom šolskega leta; filmi so izbrani glede na starost skupine in temo, ki bi jo želeli pedagogi v razredu obravnavati.

Teme in dejavnosti so lahko predlagane tudi s strani šole ali posameznih profesorjev, ki uporabljajo filmski material kot didaktični pripomoček.

Realnosti, ki delujejo znotraj Hiše filme so pripomogle k nastanku kreativnih delavnic namenjenim otrokom.

Delavnice združujejo ustvarjalne in ročne dejavnosti z ogledom zadnjega animiranega filma/zadnjega filma za otroke.

Naš cilj je, da vsak majhen gledalec uživa filmsko čarobnost skozi projekcijo mojstrovine animiranega filma, skupaj s tematsko delavnico: na podlagi filma in glavnih junakov so oblikovane dejavnosti povezane s filmom skupaj z uporabo recikliranih materialov.

Ustvarjalne delavnice


Aktivnosti Mediatek FJK


Rasti z branjem
Rasti z branjem je projekt za vzgajanje mladih bralcev, Damatrà onlus, ki spodbuja skupno branje in pripovedovanje v krogu družine, v šoli in zunaj šole, zlasti ko otroci odraščajo in se podajo na zahtevno pot, ki vodi do samostojnega branja.
Socialno zadružno podjetje Damatrà onlus že leta vključuje deželni sistem mediatek Furlanije – Julijske krajine na področju kinematografije.
Mediateke sodelujejo z zadrugo kot svetovalke pri pripravi specializiranih filmov, da bi ustvarili povezavo med pisano besedo – »alternativen« način za spodbujanje branja preko gibajočih se slik.
Mediateke sodelujejo tudi pri projektu usposabljanja za učitelje osnovnih šol PerLaLettura, ki poteka v okviru programa za spodbujanje branja LeggiAMO 0/18, ki ga promovira Dežela Furlanija – Julijska krajina.

Mediatecambiente.it

Deželni sistem mediatek Furlanije– Julijske krajine že leta sodeluje z Deželnim laboratorijem za okoljsko izobraževanje La REA Deželne agencije za varstvo okolja Furlanije – Julijske krajine (ARPA FVG) pri izvedbi projektov okoljske vzgoje s pomočjo avdiovizualnih sredstev.
Eden od ključnih rezultatov tega sodelovanja je vzpostavitev spletnega prostora mediatecambiente.it, kjer so zbrana vsa dela, ki so nastala v okviru tega sodelovanja, povezana s posebnimi vsebinami za učence, učitelje in filmske ustvarjalce ter z arhivom izbranih filmov, ki so na voljo v mediatekah v Furlaniji – Julijski krajini.
Mediateke v prvi vrsti promovirajo delavnice avdiovizualne produkcije o posebnih okoljskih vprašanjih z vključevanjem strokovnjakov ter sodelujejo na Tednu izobraževanja o trajnostnem razvoju in ustvarjajo pobude za ozaveščanje državljanov o težavah planeta in človeštva.

Usklajevanje dejavnosti za preprečevanje in premagovanje ustrahovanja in kibernetskega ustrahovanja
Od septembra 2016 je deželni sistem mediatek Furlanije – Julijske krajine eden od podpisnikov sporazuma, poimenovanega »Usklajevanje dejavnosti za preprečevanje in premagovanje ustrahovanja in kibernetskega ustrahovanja«, ki ga promovira deželni varuh človekovih pravic.
V skladu s smernicami sporazuma si mediateke v deželi prizadevajo za organizacijo in izvedbo dejavnosti in dogodkov za spodbujanje kulture premagovanja in preprečevanja ustrahovanja in kibernetskega ustrahovanja, ki so namenjeni tako otrokom kot odraslim.
Med najodmevnejšimi dejavnostmi je izdelava filmografije, ki omogoča lažje razumevanje in analizo tega pojava, poleg tega pa tudi obogati katalog DVD plošč vsake mediateke s posebno sekcijo, ki se ponaša z naslovi nacionalne in mednarodne produkcije, ter sestava učnih listov, ki spremljajo ogled ter spodbujajo razčlenitev vsebin in razmislek o njih. Te dejavnosti dopolnjujeta organizacija in pomoč pri promociji projekcij z uvodnim nagovorom in pojasnili strokovnjakov.

GoNGlab – Progetto transfrontaliero di formazione e promozione della cultura cinematografica

Ideja  za projekt GoNGlab se je porodila leta 2012 z željo po izdelavi izobraževalne platforme na področju filmske kulture, ki bi omogočala izmenjavo izkušenj in znanj vpletenih partnerjev iz Gorice in Nove Gorice.
Glavni cilji, doseženi v okviru projekta GoNGlab, so: seminarji za mlade učitelje, dejavnosti za šole (projekcije, delavnice, vodeni ogledi, izdelava kratkih filmov), odnosi med podjetji v Furlaniji – Julijski krajini in Sloveniji.
S predlaganimi dejavnostmi je bilo mogoče pridobiti izkušnje in prodreti v šole; učitelji in šolski vodje so v učni načrt lahko vključili tudi dejavnosti, povezane s filmskim jezikom; učenci so v šolah lahko pridobili osnovno znanje o filmskem jeziku in dojeli, da je kino lahko učinkovito orodje za učenje in razumevanje družbe.
V projektu so poleg Hiše filma sodelovali tudi slovenski partnerji, kot so Kinoatelje, Ustanova Silvana Furlana in Otok.
V okviru projekta GoNGlab je bil leta 2013 pod okriljem Ustanove Silvana Furlana organiziran filmski tabor. V nadaljevanju je naštetih nekaj kratkih filmov, ki so jih posneli mladi udeleženci.


Čezmejna filmska delavnica – Laboratorio audiovisivo transfrontaliero
 (21 min)
Soba št. 5 – Stanza n. 5 (5 min)
Od trte do trte – Da vite a vite (15 min)
To sem jaz – Io sono così (3 min)
Cesta domov – La strada verso casa (6 min)
Blind date (4 min)
WTF?! (4 min)
Umor z razgledom – Omicidio con vista (2 min)

Didaktični material


Didaktični material


To je le nekaj od številnih učnih dejavnosti, ki jih je Mediateca.GO uresničila v zadnjih letih.

Kino poklic Professione cinema

Kino poklic je izobraževalni projekt, namenjen učencem zadnjih letnikov srednjih šol in študentov na univerzah. Projekt želi s projekcijami, srečanji in uvodnimi predavanji ponuditi pregled nad nekaterimi poklici, ki so povezani z avdiovizualnim ustvarjanjem, z vključitvijo zgodovinsko-kritične presoje univerzitetnih profesorjev dodiplomskega študijskega programa DAMS Univerze v Vidmu, pričevanj delavcev in strokovnjakov s tega področja ter predlogov filmov, povezanih z obravnavanim poklicem.

Pleme flomastrov – La tribù del pennarello

Pleme flomastrov je tečaj za otroke od 8. do 12. leta starosti, kjer se učijo izražati svojo osebnost, razkrivati svoja čustva in pripovedovati prek slikanja, kolaža in mešanih tehnik. Na tečaju, razdeljenem na 5 dvournih predavanj, so bila predstavljena dela avtorjev, kot so Isidro Ferrer, Bruno Munari, Jochen Gerner in Seymour Chwast.

Razumevanje Disneya – Understanding Disney

Tečaj Razumevanje Disneya je pilotni projekt po ameriškem vzoru, ki ni bil zasnovan zgolj kot »tečaj o animiranem filmu«, temveč kot intelektualna izkušnja, razdeljena na tri faze. Njegov namen je bil omogočiti razumevanje vpliva, ki so ga imeli na družbo zapletena osebna in poklicna zgodba avtorja Topolina in prijateljev, Walta Disneya, njegovi številni kratko- in dolgometražni filmi ter nenazadnje tudi trženje in Disneyevi zabaviščni parki po vsem svetu.

Mediacritika

Ideja za Mediakritiko se je porodila leta 2011 kot projekt filmske kritike za študente in diplomante filmskih študijskih programov, mlade kritike, filmoljube in novinarje s področja filma ter se razširila tudi na televizijsko kritiko, videoigre in splet.
Projekt je nastal v sodelovanju z revijo »Cinergie – Il cinema e le altre arti« in se najbolj razmahnil na spletu. Mediakritika je postala prostor za preizkušanje, kjer so se udeleženci lahko izražali na področju novinarstva in esejistike s specializirano kritiko filmskih in medijskih del, festivalov in televizijskih serij.

Vse, kar imam, nosim s seboj. Begunčev kovček – Tutto ciò che è mio, lo porto con me – La valigia del profugo

»Vse, kar imam, nosim s seboj« je projekt, ki je nastal po zamisli Društva Kinoatelje, s katerim Mediateca.GO sodeluje. Namenjen je mladim, ki ob pomoči tutorjev, strokovnjakov in strokovnih sodelavcev analizirajo in ugotavljajo, kaj je našim prednikom, kljub trpljenju, omogočilo, da so ohranili svojo kulturo in identiteto, ki sta jim dajali moč za preživetje v tujem okolju.

Kaj je družina?
Danes bi težko enoznačno opredelili pojem družine, saj je njena definicija odvisna od vrednot vsakega posameznika. Poleg tega pojmovanje družine močno pogojuje družba, v kateri živimo.

Didaktični projekt Družinski portreti, ki ga je zasnovalo združenje Palazzo del Cinema – Hiša filma v sodelovanju z društvo èStoria, je nastal z namenom, da bi spodbudili razmišljanje o temi, ki jo vsi poznamo od blizu, a ki se obenem nenehno spreminja.

Projekt, ki je bil izveden v letu 2019, zaobjema projekcijo osmih filmov za učence osnovnih šol in dijakov nižje srednje šole in višje srednje šole. Ogled vsakega filma je bila tudi priložnost za poglobljeno razpravo na temo družine, pri kateri so sodelovali filmski kritiki, novinarji, šolniki in zgodovinarji. Šlo je torej za vodene oglede avtorskih filmov, prek katerih so mladi lahko proučevali razvoj pojmovanja družine ter različne načine nastajanja družine v času in prostoru.

Katalog

Da bi spodbudili poglobljeno razmišljanje na temo družine, smo pripravili katalog “Družinski portreti – izobraževalna orodja”.

V njem smo zbrali filmske recenzije, poglobitve in didaktično gradivo, ki jim je skupna analiza družine iz zgodovinskega in filmskega vidika. Publikacija vključuje tudi prispevke mladih udeležencev izkustvenih skupin, ki delujejo v okviru Službe za otroško nevropsihiatrijo v Gorici.

>>KATALOG<<

Vodja projekta: Associazione Palazzo del Cinema – Hiša filma, Mediateca.GO “Ugo Casiraghi”

Partnerji: Associazione culturale èStoria, Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 “Bassa Friulana – Isontina”

Sodelavci: Kinemax, Mediacritica

Projekt je del nacionalnega načrta Film v šolah, ki ga podpirata MIUR – Ministrstvo za šolstvo, univerzo in raziskovanje in MIBAC – Ministrstvo za kulturo.

Družinski portreti