Eden najpomembnejših projektov Mediateke.GO je posvečen izobraževanju filmske kulture. V vse bolj tehnološki družbi, poznavanje in razumevanje sveta podob prispeva k temu, da postanemo bolj kritični in posledično aktivnejše sodelujemo v kulturnem in družbenem življenju.

Za doseg tega cilja, osebje Mediateke.GO nudi možnost študentov vseh starosti, da lahko stopijo v stik s filmsko kulturo s pomočjo ustvarjalnih delavnic in projekcijo filmov o različnih temah.

Naš cilj je spodbuditi mlade k aktivnemu sodelovanju, skrbno oceno predlaganih vsebin, podpiranju njihovih estetskih raziskav in podajanju njihovih izkušenj.

Didaktika


Didaktični program Mediateke.GO se lahko razvije na te načine:

Dejavnosti za posamezni razred

  • učne delavnice v razredih s filmsko projekcijo v kinodvorani – delavnica se razvije v dveh ločenih fazah: najprej pogovor na določeno temo z učenci v razredu, kjer se razvijejo aktivnosti v skladu z določeno vsebino, vezano na predvajani film. Po delavnici v naslednji učni enoti sledi ogled filma v kinodvorani.
  • kreativne delavnice – 10 do 20-urna delavnica v kateri učenci ustvarijo kratkometražni film; učenci sodelujejo pri vseh fazah izdelave kratkega filma; tako od začetka s predlogom vsebine do končne izdelave.

Dejavnosti za šolo

  • kinematografska predstava – cikel projekcij, ki jih razvijemo tekom šolskega leta; filmi so izbrani glede na starost skupine in temo, ki bi jo želeli pedagogi v razredu obravnavati.

Teme in dejavnosti so lahko predlagane tudi s strani šole ali posameznih profesorjev, ki uporabljajo filmski material kot didaktični pripomoček.

Realnosti, ki delujejo znotraj Hiše filme so pripomogle k nastanku kreativnih delavnic namenjenim otrokom.

Delavnice združujejo ustvarjalne in ročne dejavnosti z ogledom zadnjega animiranega filma/zadnjega filma za otroke.

Naš cilj je, da vsak majhen gledalec uživa filmsko čarobnost skozi projekcijo mojstrovine animiranega filma, skupaj s tematsko delavnico: na podlagi filma in glavnih junakov so oblikovane dejavnosti povezane s filmom skupaj z uporabo recikliranih materialov.

Ustvarjalne delavnice


GoNGlab – Progetto transfrontaliero di formazione e promozione della cultura cinematografica

Ideja  za projekt GoNGlab se je porodila leta 2012 z željo po izdelavi izobraževalne platforme na področju filmske kulture, ki bi omogočala izmenjavo izkušenj in znanj vpletenih partnerjev iz Gorice in Nove Gorice.
Glavni cilji, doseženi v okviru projekta GoNGlab, so: seminarji za mlade učitelje, dejavnosti za šole (projekcije, delavnice, vodeni ogledi, izdelava kratkih filmov), odnosi med podjetji v Furlaniji – Julijski krajini in Sloveniji.
S predlaganimi dejavnostmi je bilo mogoče pridobiti izkušnje in prodreti v šole; učitelji in šolski vodje so v učni načrt lahko vključili tudi dejavnosti, povezane s filmskim jezikom; učenci so v šolah lahko pridobili osnovno znanje o filmskem jeziku in dojeli, da je kino lahko učinkovito orodje za učenje in razumevanje družbe.
V projektu so poleg Hiše filma sodelovali tudi slovenski partnerji, kot so Kinoatelje, Ustanova Silvana Furlana in Otok.
V okviru projekta GoNGlab je bil leta 2013 pod okriljem Ustanove Silvana Furlana organiziran filmski tabor. V nadaljevanju je naštetih nekaj kratkih filmov, ki so jih posneli mladi udeleženci.


Čezmejna filmska delavnica – Laboratorio audiovisivo transfrontaliero
 (21 min)
Soba št. 5 – Stanza n. 5 (5 min)
Od trte do trte – Da vite a vite (15 min)
To sem jaz – Io sono così (3 min)
Cesta domov – La strada verso casa (6 min)
Blind date (4 min)
WTF?! (4 min)
Umor z razgledom – Omicidio con vista (2 min)

Didaktični material