Deželna mreža mediatek Furlanije-Julijske krajine spodbuja zbiranje lokalnih amaterskih in družinskih filmov. Vsaka mediateka bo organizirala Home Movie Day za svoje pokrajinsko območje. To je posebni dogodek, na katerem bodo mediateke zbirale filme različnih formatov (najbolj priljubljeni so 9,5mm, 8mm, Super8, 16mm). Nabrano gradivo bodo digitalizirale, ovrednotile in objavile na spletni strani: memorieanimatefvg.it.

Dežela mreža mediatek bo izvedla štiri javne predstavitve projekta in projekcije digitaliziranih filmov, da bi spodbudile dostopnost do gradiva in ozavestile gledalce o zgodovinskem in etnografskem pomenu filmskega gradiva.

Skozi leta je goriška Mediateka zbrala na stotine amaterskih in družinskih filmov in nekatere objavila na svojem kanalu YouTube. OGLEJ SI JIH SEDAJ!